Mer om analysen Manipulationstest

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Screeningmetoder för missbruksanalyser är baserade på immunologiska principer. U-Manipulationstest är avsett för att upptäcka om urinen är manipulerad med ämnen som gör att de immunologiska screeningtesterna inte fungerar och resultatet blir således falskt negativt för missbruksanalyser