Maprotilin, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ludiomil,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Rättsmedicinalverket, Rättskemi, provtagningsanvisningar

Adress 172

RMV, Rättskemiska avdelningen
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser RMV 
Ange tidpunkt för senaste dos och provtagning

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Vakuumrör 4 mL med NaF, K-oxalat, grå propp 
Rör med K-oxalat och NaF, grå

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Kommentar

 

 

Provet ska inte centrifugeras. Förvaras i kyla fram till transport 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab