Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provet behöver inte centrifugeras, hällas av och frysas. Provet förvaras i kylskåp fram till dess provet skickas till RMV. Prov kan skickas rumstempererat men skall postas så att det ankommer RMV nästa dag, märk med "EXPRESS". Prov skall ej skickas fredagar