Maskägg, Schistosomiasis, U-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mikroskopisk påvisning av maskägg i urin, Bilharzia, Schistosoma haematobium, Snäckfeber, Schistosomiasis

 

 

 

Laboratorium

 

 

Folkhälsomyndigheten

Adress 205

Folkhälsomyndigheten
171 82 SOLNA 

 

 

Pappersremiss

 

 

se länk ovan

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information