Membranproteiner erytrocyter, Erc(B)-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Erytrocytmembranproteiner, Ankyrin, Spektrin, EMA

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Karolinska universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
Eva-Marie Norberg
Direkt till klinisk kemi Solna 9Fem
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76  Stockholm

 

 

Pappersremiss

 

 

Klinisk kemi Special eller Konsultremiss

OBS! Tidbokning krävs, se under Provtagning.

Beställningssida 

 

 

 Provtagning

 

 

Tidbokning krävs före provtagning och görs av beställande enhet.
Ring Klinisk kemi, Karolinska Solna, telefon 08 - 517 731 02 för tidbokning (vardagar) och instruktion om provtagning.
Analys måste utföras inom 24 timmar efter provtagning.

 

 

Kommentar

 

 

Prov ska inte tas förrän 2-3 månader efter blodtransfusion. Om sådan givits de senaste 3 månaderna, måste detta anges på remissen 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab