Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kunden (t ex hematologimottagning) har en tid bokad för analysen på Karolinska Universitetslaboratoriet Solna. Prov ska tas så sent som möjligt dagen före analys och skickas samma dag med Expresspost, eftersom provet har kort hållbarhet, 24 timmar.

Prov från externa kunder:
Det lokala laboratoriet ska göra två blodutstryk samt analysera B-Retikulocyter.
Provröret förpackas tillsammans med remiss, blodutstryk samt resultat för
B-Retikulocyter i ett vadderat kuvert märkt ”Rumstemperatur”.
Expresspost med tillägg till adressen:

Eva-Marie Norberg
Direkt till Klinisk kemi Solna 2