Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienter som ingår i Metadon-programmet i Uppsala, ska ha ett följebrev med sig, samt särskilda dataetiketter, (ROS).
I följebrevet ska stå att provet skickas till Uppsala f v b till Huddinge.
ROS-etiketterna används av UAS att registrera provet innan det skickas vidare till Huddinge. Detta för att kunden ska få ett elektroniskt svar