Mitokondrieantikroppar, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör eller mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul   Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul

 eller rör utan tillsats, röd propp 
Rör utan tillsats 6 mL, röd

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd 

 

 

 Venblod 1 mL, kapillärblod 0,8 mL

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej