Mer om analysen odling av MRSA, VRE och ESBL

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Se följande handlingsplaner under rubriken PM på smittskyddsenhetens hemsida:
Handlingsplan för MRSA i landstinget Dalarna.
Handläggning av patienter med ESBL-bildande bakterier.
VRE - Handlingsprogram för vancomycinresistenta enterokocker

Provtagningsteknik:
Feces: Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.
Näsa: Tag provet med pinne som fuktats i koksalt alt. med substrat från odlingsröret. Rotera provtagningspinnen i vardera näsöppningen.
Svalg: Provtagningspinnen roteras mot bakre svalg-väggen.
Perineum: Stryk med provtagningspinne, fuktad med koksalt alt. med substrat från odlingsröret, i perineum, dvs området mellan anus och vagina/pung.
Sår, eksem eller annan hudskada: Torka först bort eventuellt sekret i såret. Rotera därefter provtagningspinnen i sårkanten/sårbotten. Om såret är torrt används provtagningspinne fuktad med koksalt alt. med substrat från odlingsröret