Mycoplasma genitalium, PCR

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Se Klamydia-gonorré
Om provtagningsrör för klamydia-gonorré saknas; använd tomt sterilt rör och flockad provtagningspinne stor
Sterilt plaströr 15 mL med skruvlock  Provtagningspinne flockad stor

 

 

Provtagning

 

 

Se Klamydia-gonorré
Om provtagningsrör för klamydia-gonorré saknas;
Män: 1:a portionsurin.
Kvinnor: Vaginalprov och 1:a portionsurin (i samma rör) 

 

 

Kommentar

 

 

Resistensbestämning mot makrolider (den grupp av antibiotika som azitromycin tillhör) utförs på alla prover där M. genitalium påvisas. Analysen är en s.k. genotypisk analys där frekvent förekommande mutationer, associerade med resistens mot makrolider, detekteras hos bakterien.
Observera att mutationer som medför resistens även kan inträffa under pågående behandling.
Eventuell resistens mot kinoloner (den grupp av antibiotika som moxifloxacin (Avelox) tillhör) utförs inte på mikrobiologen i Falun. Vid misstanke om kinolonresistens kontaktas mikrobiologen.

Mycoplasma genitalium går att beställa på samma rör som Klamydia-gonorréanalysen.

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Prov besvaras vanligtvis inom 3 dagar, men svar kan dröja upp till en vecka.

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja