Klinisk mikrobiologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar från A-Ö inom klinisk Mikrobiologi LmD. Övriga analyser sök i alfabetisk lista på startsidan!

Till startsidan

 A  B  C  D  E  F  G  H  I-J  K  L  M  N  O  P  Q-R  S  T  U-V  Y-Ö     ¤

      Analys/
Undersökning

 

System  

 

 

Fullständigt namn/
och ev. synonymer

 

Skickas till externt lab 
                   
      Abscessodling         Allmän bakterieodling från Abscess    
      Acanthamöba         Påvisande av Acanthamöba   Ext
      Adenovirus PCR          Påvisande av Adenovirus DNA med PCR   Ext
      ANA    S-     Påvisande av antinukleära antikroppar, inkl ENA-screen *)     
      Angina vincenti           Påvisande av Angina vincenti    Ext
      Anti-HBc IgM         Påvisande av HBc-serumantikroppar IgM    
      Anti-HBe         Påvisande av HBe-serumantikroppar    
      Arabinitolkvot     U-     Arabinitolkvot i urin, candidametabolit    Ext
      Arkanobakterier, odling           Påvisande av Arkanobakterier med odling     Ext
      Ascitesodling     Asc-     Allmän bakterieodling av ascites    
      Aspergillus odling PCR          Påvisande av Aspergillus med odling eller PCR,
Trådsvamp, Mögelsvamp, Galactomannan 
  Ext
      AST ADNas, streptokockserologi     S-     Påvisande av serumantikroppar mot streptokocker,
Antistreptolysin O och anti-DNAs
  Ext 
    UPP   ASTA, stafylokockserologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot stafylokocker    Ext 
                   
      BAL, odling         Allmän bakterieodling och svampodling av Bronko- alveolär -lavage     
      Bartonella serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Bartonella   Ext
      Biopsiodling         Allmän bakterieodling från biopsi     
      BK-virus (BKV)   P-     BK-virus, Polyomavirus, DNA nukeinsyrapåvisning   Ext 
      BK-virus (BKV) PCR   P-/S-/U-/Csv-      Påvisande av BK-virus, Polyomavirus med PCR    Ext
      Blododling     B-     Aerob + anaerob bakterieodling av blod    
      Blododling pediatrisk      B-     Aerob + ev anaerob bakterieodling av blod, barn    
      Borrelia PCR    Csv-     Påvisande av Borrelia i cerebrospinalvätska med PCR    Ext
    UPP  Borrelia serologi     S- /Csv-     Påvisande av antikroppar mot Borrelia i serum och/eller cerebrospinalvätska    
      Bronksekret borste odling          Allmän bakterieodling odling och svampodling 
från borstprov vid bronkoskopi
   
      Bronksekretodling          Allmän bakterieodling från Bronksekret    
      Bronksköljvätska odling         Allmän bakterieodling och svampodling av Bronksköljvätska    
      Brucella odling     Benm-     Påvisande av Brucella i benmärg med odling   Ext
      Brucella serologi     S-     Påvisande av serumantikroppar mot Brucella   Ext
    UPP  Bröstmjölksodling         Allmän bakterieodling av bröstmjölk från donator (givare) och vid mastit     
    C                 
      Calicivirus PCR    F-     Påvisande av Calicivirus, Norovirus i faeces med PCR    
      Calprotectin    F-     Påvisande av Calprotectin i faeces     
      Campylobakter serologi     S-     Påvisande av serumantikroppar mot Campylobakter   Ext
      Candida odling         Påvisande av jästsvamp, Candida med odling    
      Candida PCR         Påvisande av jästsvamp, Candida med PCR    Ext
      CD4 + T-lymfocytkonc    B-     Koncentrationsbestämning av CD4 samt
T-lymfocyter med flödescytometri
  Ext
      Celiaki         Glutenintolerans    
      Cerebrospinalvätskeodling   Csv-     Allmän bakterieodling av cerebrospinalvätska, Liquorodling     
      Cerebrospinalvätska-PCR     Csv-     Påvisande av patogena bakterier, virus eller svamp i cerebrospinalvätska, med PCR  

Ext 

      Cervixodling          Allmän bakterieodling från cervix    
      Chlamydia trachomatis PCR              
      Chlamydophila pneumoniae-
serologi + C psittaci
 
  S-     Påvisande av serumantikroppar mot Chalmydophila pneumoniae,
TWAR + C psittaci 
  Ext
      Chlamydophila pneumoniae PCR          Påvisande av Chlamydophila pneumoniae (TWAR) med PCR    Ext
    UPP  Chlamydophila psittaci PCR          Påvisande av Chlamydophila psittaci med PCR   Ext
      CCP, anti-    S-     Påvisande av Citrullinantikroppar, anti-CCP    
      Clostridium difficile   F-     Påvisande av Clostridium difficile, toxintest     
      CMV PCR         Påvisande av Cytomegalovirus med PCR    Ext
      CMV-serologi     S-     Påvisande av serumantikroppar mot Cytomegalovirus   Ext
      Coxackievirus PCR/serologi          Påvisande av antigen/antikroppar mot Coxackievirus med PCR och serologi   Ext
      Creutzfeldt-Jacobs sjukdom          Påvisande av protein 14-3-3 i likvor med Western Blot    Ext
      Cryptosporidier, parasiter    F-      Påvisande av Cryptosporidier i faeces med mikroskopi    Ext
      CXCL13   Csv-     B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)   Ext 
      Cystor   F-     Påvisande av cystor i faeces   Ext
     UPP Cystor och maskägg   F-     Påvisande av Cystor och maskägg i faeces    Ext
    D                 
      Denguefeber PCR         Påvisande av Denguefeber med PCR   Ext
      Dermatofyter          Påvisande av Dermatofyter, hudsvamp    Ext
      Difteri immunitet    S-     Påvisande av serumantikroppar, IgG, mot Difteri   Ext
      Difteri odling         Påvisande av Difteri med bakterieodling   Ext
      ds-DNA     S-     Påvisande av dubbelsträngat DNA      
     E                
      EBV-, EBNA-serologi      S-     Påvisande av serumantikroppar mot Epstein-Barr-virus, EBV    Ext
      EBV PCR          Påvisande av Epstein-Barr-virus med PCR   Ext
      EHEC      F-     Påvisande av tarmpatogena E-Coli    Ext
      Ehrlichia serologi    S-      Påvisande av phagocytophila antikroppar mot Ehrlichia (Anaplasma)   Ext
      Endomycieantikroppar     S-      Påvisande av, serumantikroppar, IgA, mot Endomycium    Ext
      Entamoeba histolytica PCR           Påvisande av parasit-DNA i abscessmaterial med PCR      Ext
      Entamoeba histolytica/dispar PCR          Differentiering mellan E histolytica och E dispar med PCR    Ext
     UPP Enterovirus PCR/serologi         Påvisande av Enterovirus och antikroppar med PCR-teknik och serologi    Ext
      ESBL odling   F/U/Sår-     Extended Spectrum Beta-Lactamase    
    F                 
      Faecesodling    F-     Allmän bakterieodling av faeces, salmonella, schigella, yersinia och campylobakter.
Inkl screening E coli O 157 
   
      Faecesodling    F-     Bakterieodling av salmonella -shigella i faeces      
      Filaria, antikroppar     S-      Påvisande av antikroppar mot Filaria   Ext
      Filaria mikroskopi           Påvisande av Filaria-parasit med mikroskopi    Ext
      Främmande kropps-odling           Bakterieodling från extirperat främmande-kroppsmaterial, t ex spiral    
      Fusobacterium PCR         Fusobacterium necrophorum PCR   Ext
    G                 
      Glatt muskel     S-     Påvisande av serumantikroppar mot glatt muskulatur     
      Gliadin    S-     Deamiderat gliadin IgG    
      Gonokocker serologi    S-      Påvisande serumantikroppar mot Gonokocker    Ext
    UPP  Gonokockodling          Påvisande av Gonorré med bakterieodling     
    H                 
      Haemophilus-antikroppar    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Haemophilus    Ext
      Helicobakter pylori antigen    F-     Påvisande av antigen mot Helicobakter pylori i faeces      
      Helicobakter pylori, biopsiodling           Påvisande av Helicobakter pylori med bakterieodling på biopsi    Ext
      Helicobakter pylori serologi   S-     Påvisande av antikroppar mot Helicobakter pylori   Ext
      Hepatit A serologi   S-      Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit A    
      Hepatit B antigen, HBsAg   S-     Påvisande av Hepatit B-antigen    
      Anti-HBc IgM   S-     Påvisande av HBc-serumantikroppar IgM    
      HBeAg   S-     Påvisande av HBe-antigen    
      Anti-HBe   S-     Påvisande av HBe-serumantikroppar    
      Hepatit B virus, PCR   P-     Påvisande av Hepatit B-virus, kvantitativ bestämning, med PCR, HBV   Ext
      Hepatit B serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit B, anti-HBs     
      Hepatit C PCR/RNA    P-     Påvisande av Hepatit C med PCR   Ext
      Hepatit C, screening    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit C    
      Hepatit D serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit D, anti delta (anti-HDV)   Ext
     UPP  Hepatit E serologi/PCR   S-     Påvisande av Hepatit E, serologi eller PCR   Ext
      Herpes Simplex-virus, PCR blåsmaterial          Påvisande av Herpes från blåsmaterial med PCR    Ext
      Herpes Simplex-virus, serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Herpes Simplex, HSV   Ext
      Herpes Simplex-virus, PCR   P-     Påvisande av herpesvirus i plasma med  PCR   Ext
      Herpes Simplex-virus, PCR   Csv-     Påvisande av herpesvirus i cerebrospinalvätska med PCR   Ext
      HIV RNA PCR    P-     Påvisande av HIV-antigen med PCR   Ext
      HIV, screening    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Humant immunbristvirus, HIV, screening     
      HTLV   S-     Humant T-lymfotropt virus, HTLV    
      Humant herpesvirus 6 (HHV6)     Csv-     Påvisande av humant herpesvirus 6 (HHV6) med PCR    Ext
      Humant herpesvirus 7 (HHV7) serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot humant herpesvirus 7 (HHV7)    Ext
      Humant herpesvirus 8 (HHV8) serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot humant herpesvirus 8 (HHV8)   Ext 
     UPP Humant papillomavirus (HPV) högrisk          Påvisande av humant papillomavirus från cervix med PCR   Ext
    I-J                
      Influensa PCR          Påvisande av Influensavirus med PCR     
      Infrysningsprov    Csv-      Infrysningsprov cerebrospinalvätska     
      Infrysningsprov    S-     Infrysningsprov serum, mikrobiologi     
      JC-virus (JCV) PCR    Csv-     Påvisande av JC-virus (JCV), Polyomavirus med PCR     Ext
      Jästsvamp odling         Påvisande av Jästsvamp (svamp) med odling     
    K                
      Kateterodling          Allmän bakterieodling från kateter     
      Kalprotektin   F-     Kalprotektin i faeces    
      Klamydia-Gonorré PCR          Påvisande av Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae med PCR    
      Kolera odling     F-     Påvisande av kolerabakterier i faeces med odling    Ext
    L                
      Ledvätska odling          Allmän bakterieodling av ledvätska    
      Legionella PCR          Påvisande av Legionella med PCR    Ext
      Legionella pneumophila antigen          Påvisande av Legionellaantigen     
      Legionellaantikroppar    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Legionella   Ext
      Legionella odling         Påvisande av Legionella med bakterieodling   Ext
      Luesantikroppar   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Syfilis    
    UPP  Luftvägsvirus PCR         Påvisande av luftvägsvirus med multiplex PCR   Ext
    M                
      Malaria   B-     Malariaplasmodier i blod    
      Maskägg   F-     Påvisande av maskägg i faeces   Ext
      Maskägg Schistosomasiasis    U-      Påvisande av Maskägg i urin, Schistosomasiasis heamatobioum, Bilharzia, Snäckfeber    Ext
      Meningit PCR Uppsala    Csv-      Påvisande av patogena bakterier i cerebrospinalvätska med PCR   Ext
      Meningit PCR Örebro   Csv-     Påvisande av patogena bakterier, virus eller svamp i cerebrospinalvätska, med PCR   Ext
      Meningokock serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Meningokocker   Ext
      Mitokondrier    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Mitokondrier    
      Mononukleos   B/P/S-     Påvisande av heterofila antikroppar mot Mononukleos    
     UPP Morbillivirus   S-     Påvisande av Morbillivirus antigen/antikropp IgG, IgM,  Mässling   Ext
      MRSA odling         Påvisande av MRSA, MethicillinResistenta Staph. Aureus med odling    
      Multiresistenta bakterier          Påvisande av multiresistenta bakterier, (MRSA, VRE, ESBL) med odling    
      Mycoplasma genitalium PCR          Påvisande av Mykoplasma genitalium med PCR    
      Mycoplasma pneumoniae PCR          Påvisande av Mykoplasma pneumoniae med  PCR    
      Mykobakterier          Påvisande av Mykobakterier, tuberkulos, TB, TBC med odling och mikroskopi   Ext
      Mykobakterier PCR          Påvisande av Mycobakterier, tuberkulos, TB, TBC med PCR   Ext
     UPP Mykobacteriom tuberculosis snabb-PCR         Tuberkulos snabb PCR    
    N                
      Nasopharynxodling          Allmän bakterieodling från Nasofarynx    
      Nephropatia epidemica    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Neuropathia epidemica, sorkfeber    Ext
      Nocardia diagnostik          Påvisande av Nocardia med bakterieodling    Ext
      Norovirus   F-     Påvisande av Norovirus (Calicivirus) med snabb-PCR    
    O                
     UPP Ockelbovirus-serologi    S-      Påvisande av antikroppar mot Ockelbovirus     Ext
    P                 
      Parasiter   F-     Påvisande av parasiter i faeces   Ext
      Parotitvirus          Påvisande av Parotit serumantikroppar IgG,  och -antigen med PCR, Påssjuka   Ext
      Parvovirus B19 serologi/PCR          Påvisande av Parvovirus B19 antikroppar/antigen med serologi/PCR    Ext
      PD-vätska odling          Allmän bakterieodling av PD-vätska     
      Pertussis PCR          Påvisande av Bordetella pertussis med PCR,  Kikhosta    Ext
      Pertussis-serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Bordetella pertussis, Kikhosta     Ext
      Pleuraodling         Allmän bakterieodling av pleuravätska     
      Pneumocystis jiroveci          Påvisande av Pneumocystis jiroveci (fd carinii)   Ext
    UPP  Pneumokocker serologi     S-     Påvisande av serumantikroppar mot Pneumokocker    Ext
      Pneumokocker antigen    U/Csv-     Påvisande av Streptococcus pneumoniae-antigen    
      Polioserologi    S-      Påvisande av serumantikroppar mot Polio    Ext
      Poliovirus PCR          Påvisande av Poliovirus med PCR   Ext
      Punktatodling          Allmän bakterieodling av punktat (pleura, ledvätska, ascites)    
    UPP  Puumalavirus serologi     S-     Påvisande av serumantikroppar mot Puumalavirus, Sorkfeber, Nephropatia epidemica   Ext
    Q-R                
      Q-feber serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Q-feber   Ext
      Quantiferon    P/S-     Quantiferon TB (IGRA)   Ext
      Reumatoid faktor serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Reumatoid faktor, Reumafaktor, RA-faktor    
      Rickettsia, serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Rickettsia   Ext
      Rotavirus   F-     Påvisande av Rotavirus antigen i faeces   Ext
      RS-virus   S-     Se Influensa    
    UPP  Rubellaimmunitet    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Rubella, Röda hund    
    S                
       Salmonella serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Salmonella   Ext
      Sandmyggefebrar serologi   S-      Påvisande av serumantikroppar mot Sandmyggefebervirus   Ext
      Screeningodling neonatalvård          Screening och smittspårning av multiresistenta bakterier inkl MRSA,
ESBL samt Serratia marscesens
   
       Schistosoma spp.   S-     Antikroppsbestämning med indirekt immunfluoresence-test (IF) och ELISA.   Ext
       Schistosoma spp.   U-     Mikroskopisk påvisning av maskägg i urin, Bilharzia, Schistosoma haematobium, Snäckfeber, Schistosomiasis   Ext
      Shigella serologi   S-      Påvisande av serumantikroppar mot Shigella    
      Sporprov          Sporprov, kontroll sterilitet    
      Sputumodling         Allmän bakterieodling av Sputum    
      Sputumodling CF          Sputumodling med frågeställning Cystisk Fibros   Ext
    UPP  Streptokocker serologi    S-     Påvisande av antikroppar mot Streptokocker, Antistreptolysin O (ASO), antideoxyribonukleas B (ADNas B)   Ext
      Svalgodling          Allmän bakterieodling från svalgsekret    
      Svalgodling streptokocker          Bakterieodling streptokocker i svalgsekret     
      Svamp dermatofyter          Påvisande av svamp, dermatofyter med odling    Ext
      Svamp mögelsvamp          Påvisande av mögelsvamp med odling   Ext
      Svamp PCR         Påvisande av svamp med PCR    Ext
      Syfilisantikroppar   S-     Påvisande av syfilisantikroppar (lues)    
      Syfilis PCR (lues)         Påvisande av syfilis (lues) med PCR-teknik   Ext
    UPP  Sårodling          Allmän bakterieodling från sår     
     T                
      TBE serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar, IgM och IgG, mot TBE-virus   Ext
       TB-spot   B-     Mycobacterium tuberculosiskomplexet   Ext
      Tetanus serologi   S-      Påvisande av serumantikroppar, IgG, mot Tetanus, Stelkramp   Ext
       TORCH   S-     Diagnostik av neonatal/kongenital infektion   Ext
      Toxocara serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar mot Toxocara   Ext
    UPP  Toxoplasma PCR          Påvisande av Toxoplasma med PCR   Ext
      Toxoplasma serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Toxoplasma   Ext
      Trakealsekret, odling         Allmän bakterieodling och svampodling från Trakealsekret    
      Transglutaminas serologi    S-     Påvisande av serumantikroppar, IgA, mot Transglutaminas, Celiaki, glutenintolerans    
      Tuberkulos         Påvisande av Mykobakterier, Tuberkulos, TB, TBC med odling och mikroskopi   Ext
      Tuberkulos PCR         Påvisande av Mykobakterier, Tuberkulos, TB, TBC med PCR   Ext
      Tularemi serologi     S-      Påvisande av serumantikroppar mot Francisella tularensis, Tularemi, Harpest   Ext
    UPP  Tularemi PCR/odling         Påvisande av Francisella tularensi med PCR och odling   Ext
      TWAR              Ext
    U-V                 
      Ureaplasma urealyticum PCR          Påvisande av Ureaplasma urealyticum med PCR   Ext
      Uretraodling         Allmän bakterieodling från uretra    
      Urinodling         Allmän bakterieodling av urin    
      Varicella-Zoster (VZV) serologi   S-     Påvisande av serumantikroppar mot Varicella-Zoster   Ext
       Varicella-Zoster (VZV) PCR Blåsmaterial         Påvisande av Varicella-Zoster från blåsmaterial med PCR   Ext
      Varicella-Zoster (VZV) PCR     Csv-     Påvisande av Varicella-Zoster antigen i cerobrospinalvätska med PCR   Ext
    UPP  Vibrio cholerae O1, O139 (Kolera)   F-     Påvisande av Vibrio cholerae i faeces, Kolera   Ext
      VRE odling         Påvisande av vancomycinresistenta enterokocker, VRE, med odling    
      Vävnadsodling         Allmän bakterieodling av vädnadsmaterial    
    Y-Ö                     
      Yersinia serologi     S-      Påvisande av antikroppar mot Yersinia    Ext
      Zika-virus   B/S/U-     Påvisande av antikroppar mot Zika-virus eller detektion av Zika-virus med PCR   Ext
      Ögonodling         Allmän bakterieodling från öga    
      Öronodling         Allmän bakterieodling från öra    
    UPP