N

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven N inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   N-acetyltransferas 2, genotyp  Pt(Lkc)-  N-acetyltransferas 2, B-NAT2      Ext  
 Mik    Nasopharynxodling   Allmän bakterieodling från Nasofarynx       
 Kem   Natrium  P-  Natrium, Na      
 Kem   Natrium  dU- Natrium i dygnsurin, Na      
 Mik   Nephropatia epidemica  S- Påvisande av serumantikroppar mot Neuropathia epidemica, sorkfeber      
 Kem   Neruropeptider  P- Neuropeptider     Ext  
 Kem   Neruropeptider  Csv- Neuropeptider i cerebrospinalvätska      Ext  

 Kem

UPP

  Nitrit, kval  U-

Nitrit i urin, testremsa

 

 

 

PatCyt   Njurbiopsi   Njurbiopsi, histopatolologisk diagnostik     Ext
 Kem    NOAK (Nya orala antikoagulantia)   Apixaban, Eliquis, Antitrombotiska läkemedel      
 Mik   Nocardia diagnostik   Påvisande av Nocardia med bakterieodling     Ext  
 Mik   Norovirus  F- Påvisande av Norovirus (Calicivirus) med snabb-PCR      
 Kem   Nortriptylin  P/S- Nortriptylin, tricykliska, tabl Sensaval, Noritren     Ext  
 Kem   NPM-1 mutationsanalys  B- Förvärvad genetisk avvikelse, NPM-1     Ext  
 Kem   NSE  S- Neuronspecifikt enolas, NSE     Ext  
 Kem   NT-proBNP  P- N-terminal-pro-brain natriuretisk peptid, BNP NT-pro      
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö