Nasofarynxodling, allmän bakterieodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi
Begär Allmän odling.

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings
materiel

 

 

Provtagningsset för nasopharynx flytande odlingsmedium, blå propp
NPH flytande odlingsmedium 

 

 

Provtagning

 

 

Provtagningspinnen förs in i näsan horisontellt till den når bakre svalgväggen. Rotera pinnen långsamt. För sedan ned den i transportmediet.

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Slutsvar lämnas vanligen inom 2 – 3 vardagar

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja