Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Falun: Prov skickas ofryst till Karolinska universitetslaboratoriet med vanlig post måndag till torsdag. Från torsdag kväll till och med fredag kväll ska prov skickas med Jet Pak till KUL. Prov som kommer lö-sö fryses i -70° och skickas fryst måndag

Mora: Prov fryses i -70° måndag-torsdag och skickas fryst med vanlig post nästkommande vardag. Från torsdag em t o m söndag fryses provet och skickas fryst med Jet Pak