Mer om analysen Natrium

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstänkt eller konstaterad vätskebalansrubbning.

Tolkning:
Hypernatremi:
- Tillstånd med ödem
- Dehydrering
- Binjuresjukdom
- Njursvikt
- Diabetes insipidus

Hyponatremi:
- Tillstånd med ödem
- Behandling med diuretika
- Alkoholöverkonsumtion
- Binjurebarksvikt, hypotyreos
- SIADH
- Hyperglykemi, hyperlipidemi (ersätter natriums osmotiska verkan)
- Förluster i mag-tarm kanalen (peritonit, ileus, pankreatit)

Bakgrundsinfo:
Natrium är den helt dominerande katjonen extracellulärt och är avgörande för osmolaliteten i kroppsvätskorna.

Utsöndring via njurar är avgörande för natriumbalansen, dock kan natriumförlusten via svett bli betydande. Utsöndring sker också via mag-tarmkanalen.
Utsöndring i urin är beroende av tillförsel via kosten, men också av plasmanivå, njurfunktion och binjurebarksaktivitet (ffa aldosteron).

Vid reell natriumbrist ses låg utsöndring (kan dock vara normal om alkalos eller binjurebarksinsufficiens föreligger).

Metod: Indirekt potentiometri, jonselektiv elektrod Avesta, Falun, Mora. Potentiometri Ludvika

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)