Neuropeptider, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi neurolab, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Adress 082

Neurokemi, Hus V3
Klinisk Kemi,Sahlgrenska/Mölndal
431 80 MÖLNDAL 

 

 

Pappersremiss

 

 

Neuropeptider klinisk kemi Sahlgrenska/Mölndal 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7 mL med EDTA, lila propp
Rör 7 mL med EDTA, lila 

 

 

Provtagning

 

 

Ett rör per analys och remiss.
Provet kyls i isbad direkt efter provtagning, transporteras omedelbart till kem lab 

 

 

Minsta provmängd

 

 

7 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Kylcentrifugeras, plasma fryses inom 1h efter provtagning
Förvaring och transport = Fryst