O

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven O inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Mik   Ockelbovirus-serologi   S-  Påvisande av antikroppar mot Ockelbovirus      Ext 
 Kem   Olanzapin  S- Olanzapin     Ext  
 Kem   Oligosackarider  U- Oligosackarider i urin     Ext 
 Kem   Opiater, screen  U- Opiater i urin, screening     Ext  
 Kem   Organiska syror  U- Organiska syror i urin     Ext  
 Kem   Orosomukoid  S- Orosomukoid       
 Kem   Orotsyra  U- Orotat i urin     Ext  
 Kem   Osmolalitet  P- Osmolalitet      
 Kem   Osmolalitet  U- Osmolalitet i urin      

 Kem

UPP

  Osmotisk fragilitet  Ery-

Osmotisk resistens i erytrocyter, Membranfragilitet

 

 

Ext  

 Kem   Osteokalcin  S- Osteokalcin     Ext  
 Kem   Oxalat  U- Glukolat, Glycerat,Oxalsyra i urin     Ext  
 Kem   Oxikodon, screen  U- Oxikodin i urin, screening     Ext  
 Kem   Oxkarbazepin  P/S- Monohydroxykarbazepin, Trileptal     Ext  
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö