Osmolalitet, U-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun och Mora 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Vacuumrör för urinanalys (lämnas ej till patient)
Vakuumrör urin 7 mL 
Om provet ska tas hemma lämnas/skickas urinprovtagningsburk med lock för vakuumrör,
Urinburk för vakuumrör
alternativt  plaströr med skruvlock, till patienten tillsammans med provtagningsinstruktion  

 

 

Provtagning

 

 

Morgonurin efter 8-10 h vätskekarens.
Patientinstruktion 

 

 

Minsta provmängd

 

 

6 mL 

 

 

Kommentar

 

 

U-Osmolalitet analyseras även som stickprov

Kost och vätskeberoende

För bedömning av urinens koncentrationsförmåga rekommenderas Desmopressin (Minirin®) test.

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Referensintervall gäller endast efter 8-10 h vätskekarens 

Alla åldrar 

> 750  

mOsmol/kg

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab