Mer om analysen Osmolalitet i urin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Utredning av polyuri. Bedömning av tubulära skador.
Stickprov vid utredning av hyponatremi.
Minirintest (Vasopressintest) rekommenderas.

Tolkning:
Sänkt vid:
- tubulära skador av olika genes
- hypokalemi
- hyperparatyroidism med hypercalcemi
- central diabetes insipidus (bristande ADH-produktion)
- stort vätskeintag

Bakgrundsinfo:
Osmolaliteten, d v s koncentrationen lösta partiklar, i plasma hålls normalt inom snäva gränser. Reglering sker via törst, vätskeintag och insöndring av ADH (antidiuretiskt hormon). ADH påverkar njurarnas samlingsrör till kraftigt ökad reabsorption av vatten och utsöndring av hyperton urin. I frånvaro av ADH sker ingen reabsorption vilket ger hypoton urin.

Osmolaliteten i urin beror av njurens koncentrationsförmåga. tU-Osmolaliteten bestäms genom att mäta fryspunktsnedsättningen.

Metod: Fryspunkt


Intern information