Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Undantag:
Prover på följande kroppsvätskor (Asc-, Csv-, Ledv-, Pleura-, dygnsU-, PD- och PET) är ofta svåra/omöjliga att ta om och skall därför alltid analyseras även om de inte uppfyller våra preanalytiska krav.
Provet ska analyseras utan att godkännas i LIS och resultat ska bedömas av labläkare innan det delges kund. Vid behov kontaktas labläkare även under jourtid