P

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven P inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 PatCyt   PAD    Patologisk anatomisk diagnos       
 Kem   PAI-1 P-  Plasminaktivatorhämmare 1 (enz)      Ext 
 Kem   Pankreasamylas P- Pankreasamylas      
 Kem   Pankreasamylas U- Amylas, pankreas     Ext
 Kem   Pankreaspolypeptid (PP) fS- Pankreaspolypeptid (PP)     Ext 
 Kem   Pankreastatin fP- Pankrestatin, Kromogranin A (prekursor)      Ext 
 Kem   Paracetamol P/S- Paracetamol       
 Mik   Parasiter F- Påvisande av Parasiter i faeces     Ext
 Kem   Parietalceller, anti- S- Parietalceller, antikroppar mot     Ext 
 Mik   Parotitvirus   Påvisande av Parotit serumantikroppar IgG, och -antigen med PCR. Påssjuka     Ext 
 Kem   Paroxetin P/S- Paroxetin, Seroxat, Euplix, Paroxiflex     Ext 
 Mik   Parvovirus B19 serologi/PCR   Påvisande av Parvovirus B19 antikroppar/antigen med serologi/PCR     Ext 
 Kem   PBG, kval U- 

Porfobilinogen, kvalitativt 

 

 

Ext 

 Mik   PCR/16S rRNA gendetektion, bakteriespecifik         Ext
 Mik   PD-vätska odling   Allmän bakterieodling av PD-vätska      
 Kem   Pepsinogen A fS-  Pepsinogen A     Ext 
 Kem   Peptidscreening fP- Peptidscreening     Ext 
 Kem   Perfenazin  P/S- Perfenazin,Trilafon      Ext 
 PatCyt    Pericardvätska Cyt- Cytologisk undersökning av pericardvätska      
 Mik   Pertussis PCR   Påvisande av Pertussis med PCR,  Kikhosta     Ext 
 Mik   Pertussis-serologi   Påvisande av serumantikroppar mot
Bordetella pertussis, Kikhosta 
    Ext 
 Kem   PEth B-  Fosfatidyletanol i blod, alkoholmarkör      
 Kem   Phadiatop S- Phadiatop, luftvägsallergen      
 Kem   pH Plv- pH i pleuravätska      
 Kem   PI-typning alfa-1-antitrypsin S-

PI-typning av alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp

 

 

Ext 

 Kem   PK P- Protrombinkomplex      
 Kem   PK-kap B- Protrombinkomplex, kapillärprov      
 Kem   PKU-diagnostik B- PKU-prov, nyföddhetsscreening av medfödd metabolisk sjukdom, nyanlända adoptivbarn och invandrade barn     Ext 
 Kem   PLAP S- Placentärt alkaliskt forfatas, tumörmarkör     Ext 
 Kem   Plasmalogener P- Långkedjiga fettsyror i plasma     Ext 
 Kem   Plasminogen (enz) P- Plasminogen     Ext 
 PatCyt    Pleuracytologi Cyt- Cytologisk undersökning av pleuravätska      
 Mik   Pleuraodling   Allmän bakterieodling av pleuravätska      
 Kem   PML RARA  B-  PML RARA RT-PCR      Ext 

 Mik

UPP

  Pneumocystis jiroveci  

Påvisande av Pneumocystis jiroveci (fd carinii)

 

 

Ext 

 Mik   Pneumokocker serologi S-  Påvisande av serumantikroppar mot Pneumokocker       Ext 
 Mik   Pneumokocker antigen U/Csv- Påvisande av Streptococcus pneumoniae-antigen      
 Mik   Polioserologi S-

Påvisande av serumantikroppar mot Polio

 

 

Ext 

 Mik   Poliovirus PCR    Påvisande av Poliovirus med PCR      Ext 
 Mik   Polyomavirus (BKV)   Påvisande av Polyomavirus med PCR     Ext 
 Kem   Porfyriscreening   Porfyri, anlagsbestämning      Ext 
 Kem   Precipiterande antikroppar S-  Allergenspecifika IgG-antikroppar mot mögel och fjädrar     Ext 
 Kem   Pregnantriol Pt(U)- Pregnantriol i dygnsurin, P3     Ext 
 Kem   Primidon P/S- Primidon, Mysoline, Fenemal, Fenobarbital     Ext 
 Kem   Procalcitonin P-

Prokalcitonin i plasma

 

 

 

 Kem   Progesteron S- Progesteron      
 Kem   Proinsulin fS- Proinsulin     Ext 
 Kem   Prokollagen-III-peptid S- Prokollagen III peptid     Ext 
 Kem   Prolaktin  S- Prolaktin       
 PatCyt    Prostata, mellannålsbiopsi Hist- Histologisk undersökning      
 PatCyt    Prostatektomi Hist- Histologisk undersökning      
 Kem   Protein P- Plasmaprotein, totalprotein i plasma     Ext 
 Kem   Protein C P- Protein C (enz)     Ext 
 Kem   Protein HC Pt(U)/U- Protein HC i dygnsurin, alfa-1-mikroglobulin     Ext 
 Kem   Protein S P- Protein S, fritt     Ext 
 Kem   Proteinfraktioner S- Proteinfraktioner i serum, elektrofores, elfores      
 Kem   Proteinfraktioner U-

Proteinfraktioner i urin, urinelfores, urinelektrofores

 

 

 

 Kem   Proteinfraktioner,
Isoel, fokusering
Csv- Proteinfraktioner i cerebrospinalvätska, isoelektrisk fokusering     Ext 
 Kem   Protrombin genotyp B- Protrombin genotypning     Ext 
 Kem   PSA total P- Prostataspecifikt antigen, total      
 Kem   PSA kvot P- Prostataspecifikt antigen, fritt/total      
 Kem   Pseudokolinesteras P- Pseudokolinesteras     Ext 
 Kem   PTH P- Paratyrioideahormon      
 Kem   PTHrp P- Parathormonliknande peptid, PTH-relaterad peptid     Ext 
 Mik   Punktatodling  

Allmän bakterieodling av punktat (pleura, ledvätska, ascites)

 

 

 

 Mik   Puumalavirus serologi S-  Påvisande av serumantikroppar mot Puumalavirus, Sorkfeber, Nephropathia epidemica     Ext 
 Kem   Pyridoxal-5-fosfat P- Pyridoxin, vitamin B6, B-vitamin, B6-vitamin     Ext 
 Kem   Pyrofosfat Ledv- Pyrofosfatkristaller i ledvätska      
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö