PD-vätska, bakterieodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna
Beställningskategori i TakeCare: Klinisk Mikrobiologi - Sterila lokaler - CAPD odling

Alternativ: Pappersremiss  Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt rör
Sterilt plaströr med skruvlock

och aerob odlingsflaska BacT/ALERT® FA Plus och anaerob odlingsflaska BacT/ALERT® FN Plus

 

 

Provtagning

 

 

Det är viktigt att provet inte bara sprutas på flaska utan att vi får med rör med punktat 

 

 

Minsta provmängd

 

 

10 mL i sterilt rör samt 8-10 mL per blododlingsflaska.

 

 

Kommentar

 

 

Skickas snarast till klinisk mikrobiologi Falun.
Rör förvaras kylt och odlingsflaska i rumstemp i väntan på transport.
Positiva fynd meddelas per telefon 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja