Fosfatidyletanol, PEth, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi ÖVRIGT 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 5/4 mL med EDTA, lila propp 
 Rör med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

4 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Provet måste blandas efter provtagningen, se instruktion.
Provet skall inte centrifugeras.
Provet är hållbart vid rumstemperatur i 24 timmar och i kylskåp upp till 3 veckor.
Provet kan INTE frysas i -20°. Vid längre förvaring fryses blodet i plaströr i -70° 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Beslutsgränser

 

 

<0,05 µmol/L ingen eller låg alkoholkonsumtion

0,05 - 0,3 µmol/L måttlig konsumtion. Hos vissa individer särskilt i intervallets övre del kan det tyda på överkonsumtion/skadligt bruk

>0,30 µmol/L talar för överkonsumtion/skadligt bruk av alkohol. Ju högre värde desto säkrare blir slutsatsen

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab