Mer om analysen Fosfatidyletanol

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Referensintervall/bedömningsstöd
<0,05 µmol/L                      Ingen eller låg (sporadiskt intag) etanolkonsumtion
0,05-0,30 µmol/L               Måttlig etanolkonsumtion
>0,30 µmol/L                      Överkonsumtion (omfattande, regelbundet intag) av etanol
Ref: Metodbeskrivning B-PEth 16:0/18:1 (fosfatidyletanol) på LC-MS/MS (NPU28874), Klinisk kemi, Skåne.

Intern information