PKU-diagnostik, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyföddhetsscreening, nyanlända adoptivbarn och invandrarbarn. Fenylketonuri m fl, screening,

 

 

 

Laboratorium

 

 

CMMS Karolinska universitetslaboratoriet

Adress 032

CMMS
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Gävlegatan 66
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

 

 

Pappersremiss

 

 

Specialremiss: PKU-diagnostik

Remisser rekvireras från CMMS: Beställningsblankett/CMMS