Mer om analysen Protrombinkomplex kapillärprov - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Protrombinkomplex kapillärprov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

PK anges i INR, international normalized ratio.
B-PK-kap skall tas endast i undantagsfall på grund av den ökade risken för felkällor vid kapillärprovtagning.

Indikation:
Kontroll vid behandling med K-vitaminantagonister (Waran).
Leverutredning.
Screeningtest för blödningsbenägenhet.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Waranbehandling
- K-vitaminbrist (malnutrition eller bredspektrumantibiotika)
- Leverskada
- Brist på eller antikroppar mot protrombin, faktor VII, faktor X
- DIC

Bakgrundsinfo:
P-PK(INR) mäter aktiviteten i extrinsic vägen av plasmakoagulationen och är känslig för förändringar av koagulationsfaktorerna II (protrombin), VII och X eller inhibitorer till dessa.

Koagulationsfaktor II, VII och X tillverkas i levern och är beroende av K-vitamin för att fungera 

Metod: Clot turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)