PML RARA, förvärvad genetisk sjukdom, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Realtids-PCR

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk genetik Akademiska laboratoriet
Provtagningsanvisningar

Adress 044

Avd för Klin Genetik
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA

 

 

Pappersremiss

 

 

Hematologisk genetisk diagnostik vuxna

Hematologisk genetisk diagnostik barn