Mer om analysen Protrombinkomplex

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid PK-provtagning finns en liten skillnad mellan att ta slaskrör eller inte.
När det gäller Waran-behandlade patienter kan man bortse från den lilla skillnaden om man gör likadant vid varje provtagning.
Vid koagulationsutredning rekommenderas slaskrör.

Indikation:
Kontroll vid behandling med K-vitaminantagonister (Waran).
Leverutredning.
Screeningtest för blödningsbenägenhet.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Waranbehandling
- K-vitaminbrist (malnutrition eller bredspektrumantibiotika)
- Leverskada
- Brist på eller antikroppar mot protrombin, faktor VII, faktor X
- DIC

Bakgrundsinfo:
P-PK(INR) mäter aktiviteten i extrinsic vägen av plasmakoagulationen och är känslig för förändringar av koagulationsfaktorerna II (protrombin), VII och X eller inhibitorer till dessa.
Koagulationsfaktor II, VII och X tillverkas i levern och är beroende av K-vitamin för att fungera

Metod: Clot turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information