Mer om analysen PSA total - Landstinget Dalarna

Mer om analysen PSA total

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om prostatacancer. Följa sjukdomsutveckling och behandlingseffekt vid prostatacancer.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Prostatacancer
- Benign prostatahyperplasi
- Prostatit
- Urinvägsinflammation


Bakgrundsinfo:
PSA är ett enzym som bildas i prostata och utsöndras i sädesvätskan. Läckaget till plasma är normalt mycket litet men ökar vid olika prostatasjukdomar. I blodet är PSA (total-PSA) antingen komplexbundet eller i fri form. Kvoten fritt/bundet PSA minskar vid prostatacancer.
Svårtolkade PSA-värden kan med fördel kontrolleras efter någon månads exspektans.

Metod: Chemiluminescens

Intern information