Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Serum:
Om ett rör utan tillsats med eller utan gel kommer till lab, analyserar vi det provet. Hållbarhet 24 h.
Vid längre tids förvaring ska serum avskiljas och frysas.
Prov får ej frysas om! Prov som kommer till lab upptinat är hållbart 24 h.

Plasma: Prov får ej frysas om. Prov som kommer upptinat till lab är hållbart 3,5 dygn