Parathormon, PTH, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 mL med EDTA, lila 

 

 

Provtagning

 

 

 Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

3,5 mL blod, 300 µl plasma

 

 

Kommentar

 

 

Blod är hållbart för förvaring och transport i rumstemperatur upp till 4 timmar efter provtagning. Vid förvaring i mer än 4 timmar centrifugeras provet, plasma avskiljs och förvaras i kylskåp upp till 48 timmar. Vid längre förvaring än 48 timmar fryses provet och transporteras fryst

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

1,6-6,9  

pmol/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab