Pankreastatin, fP-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kromogranin A (prekursor),

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Karolinska universitetslaboratoriet

Adress 032

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska vägen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

 

 

Pappersremiss

 

 

Klinisk kemi special KUL

Beställningssida 

 

 

Kommentar

 

 

Ingår även i fP-Carcinoidpeptider och fP-Peptidscreening