Parietalcellsantikroppar, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Akademiska laboratoriet

Adress 059 

Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin,
Rudbecklab, ing C5 Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab