Pleuracytologi, cytologi pleuravätska, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Plastflaska med skruvlock 100 eller 250 mL

Plastflaska 100 eller 250 mL för cytologi 

 

 

Provtagning

 

 

Märk provtagningskärlet med patientens namn och personnummer. Före provtagningen bör patienten rotera några varv i sängen för att underlätta att eventuellt sedimenterade celler kommer med i provet.
1 mL heparin/30 mL urtappat prov tillsätts för att undvika koagulation. Heparinstyrka 5000 IE.

 

 

Minsta provmängd

 

 

75 mL

 

 

Kommentar

 

 

Hela vätskemängden, dock ej mer än 500 mL, sänds till patologlab omedelbart efter provtagningen. Inga tillsatser för fixering behövs.

Vid mängder över 500 mL skickas 500 mL. Då är det viktigt att den urtappade vätskan inte tillåts att sedimentera innan denna provmängd mäts upp.

Om snabb transport är omöjlig ska vätskan förvaras i kylskåp fram till transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information