Pneumokocker antigentest, U/Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Streptococcus pneumoniae,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi  

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt plaströr med skruvlock 
Sterilt plaströr för Csv

 

 

Provtagning

 

 

Urin uppsamlas i bägare och överförs till sterilt rör.
Cerebrospinalvätska uppsamlas i sterilt rör

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL urin och/eller 1 mL cerebrospinalvätrska

 

 

Kommentar

 

 

Prov förvaras i rumstemperatur eller kylt till 2 - 8°C. Transporteras snarast till lab. Om tiden från provtagning till analys beräknas överstiga 24 h alltid kylförvaring och kyltransport.

Provet tas omhand och utförs alla dagar och telefonbesvaras om testet blir positivt, annars inte.

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information