Pneumokocker antigentest, U/Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Streptococcus pneumoniae,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi  

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt plaströr med skruvlock 
Sterilt plaströr för Csv

 

 

Provtagning

 

 

Urin uppsamlas i bägare och överförs till sterilt rör.
Cerebrospinalvätska uppsamlas i sterilt rör

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL urin och/eller 1 mL cerebrospinalvätrska

 

 

Kommentar

 

 

Prov förvaras i rumstemperatur eller kylt till 2 - 8°C. Transporteras snarast till lab. Om tiden från provtagning till analys beräknas överstiga 24 h alltid kylförvaring och kyltransport.

Provet tas omhand och utförs alla dagar och telefonbesvaras om testet blir positivt, annars inte.

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Slutsvar lämnas samma dag som provet ankommer till lab (gäller under mikrobiologi-labbets öppningstider)

Positivt prov telefonbesvaras.

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information