Procalcitonin, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön 

 

 

Provtagning

 

 

 Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

200 µL plasma 

 

 

Kommentar

 

 

Avskild plasma håller 48 timmar i kyl.
Förvaring > 48 timmar - plasma fryses 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

<4 dagar 

-  

µg/L

övriga 

<0,1  

µg/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information