Procalcitonin, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön 

 

 

Provtagning

 

 

 Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

200 µL plasma 

 

 

Kommentar

 

 

Avskild plasma håller 48 timmar i kyl.
Förvaring > 48 timmar - plasma fryses 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Vuxna och barn äldre är 3 dygn: < 0,05 µg/L

Nyfödd (< 4 dygn) har högre ref.intervall:
  0-6 timmar:    < 2 µg/L
6-12 timmar:    < 8 µg/L
12-18 timmar:  < 15 µg/L
18-30 timmar:  < 21 µg/L
30-36 timmar:  < 15 µg/L
36-42 timmar:  < 8 µg/L
42-48 timmar:  < 2 µg/L

Tolkningsförslag (µg/L)
0,1 - 0,5: sepsis osannolik
0,5 - 2,0: sepsis möjligt
2 - 10: sepsis sannolik
> 10: tyder på allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information