Mer om analysen Procalcitonin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Metod: Chemiluminescens

Medicinsk bedömning
Förekomst av bakteriell infektion är osannolik om PCT ligger inom referensintervallet, men sannolik om resultatet ligger över 0,5 µg/L. Värden mellan 0,05 och 0,5 µg/L är svårare att bedöma. I dessa fall kan upprepad provtagning vara av värde. Vid svår sepsis och septisk chock ses ofta koncentrationer mellan 2-10 µg/L, men även högre värden kan ses .

Sjunkande eller normaliserade PCT-värden indikerar framgångsrik behandling och att en infektion är på väg att läka ut. PCT är ofta lågt vid lokala infektioner utan systemisk påverkan (t.ex. UVI, ledinfektioner, abscesser), svampinfektioner, virusinfektioner samt infektioner orsakade av intracellulära bakterier (t.ex. Mykoplasma). Sensitiviteten är således låg för dessa typer av infektioner.