Prolaktin, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 
Analyseras 1 g/v

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul 

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas på förmiddagen, tidigast 2h efter uppvaknandet 

Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Centrifugerat och avhällt, hållbart 10 dagar i kylskåp och 12 månader i frys.
Generell hantering av rör efter provtagning 

Prover som är högre än referensintervallet kontrolleras för eventuell närvaro av makroprolaktin, om det inte gjorts de senaste 6 månaderna.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

Nya enheter för provsvar från 2017-04-11. För att omvandla µg/L till mIE/L, multiplicera med 21,2.

 

0,5-1 år 

64-424

mIE/L

 

2-9 år 

64-318

mIE/L

 

10-18 år 

64-403

mIE/L

Kvinnor: 
(ej gravida)

>18 år 

102 – 496

mIE/L

Män:

>18 år

 86 – 324

mIE/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information