Prolaktin, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 
Analyseras 1 g/v

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul 

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas på förmiddagen, tidigast 2h efter uppvaknandet 

Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Centrifugerat och avhällt, hållbart 10 dagar i kylskåp och 12 månader i frys.
Generell hantering av rör efter provtagning 

Prover som är högre än referensintervallet kontrolleras för eventuell närvaro av makroprolaktin, om det inte gjorts de senaste 12 månaderna.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

Nya enheter för provsvar från 2017-04-11. För att omvandla µg/L till mIE/L, multiplicera med 21,2.

 

0,5-1 år 

64-424

mIE/L

 

2-9 år 

64-318

mIE/L

 

10-18 år 

64-403

mIE/L

Kvinnor: 
(ej gravida)

>18 år 

102 – 496

mIE/L

Män:

>18 år

 86 – 324

mIE/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information