Prolaktin, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 
Analyseras 1 g/v

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul 

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas på förmiddagen, tidigast 2h efter uppvaknandet 

Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Centrifugerat och avhällt, hållbart 10 dagar i kylskåp och 12 månader i frys.
Vi kontrollerar samtliga prover som är högre än referensintervallet för eventuell närvaro av makroprolaktin

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

 

0,5-1 år 

3-20  

µg/L

 

2-9 år 

3-15  

µg/L

 

10-18 år 

3-19  

µg/L

Kvinnor: 

>18 år 

5-23  

µg/L

Män:

>18 år

4-15  

µg/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information