Proteinfraktioner, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Elektrofores, elfores,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi Protein/Allergi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

 Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp

Serumrör med gel

Mikrorör med gel, guldgul  propp

Mikrorör med gel

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Mikrorör 1000 µL blod

 

 

Kommentar

 

 

Albumin, alfa-1 antitrypsin, orosomucoid, haptoglobin, IgA, IgG och IgM ingår i proteinfraktioner
Medicinsk bedömning av proteinfraktioner ingår i analysen

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information