Proteinfraktioner, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Elektrofores, elfores,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi Protein/Allergi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 mL med EDTA, lila
Mikrorör med EDTA, lila propp 
Mikrorör med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Mikrorör 1000 µL blod

 

 

Kommentar

 

 

Albumin, alfa-1 antitrypsin, orosomucoid, haptoglobin, IgA, IgG och IgM ingår i proteinfraktioner
Medicinsk bedömning av proteinfraktioner ingår i analysen

Prover som tas utanför Falu lasarett skall centrifugeras och plasma hällas av till nytt rör innan det skickas.
Hållbarhet: Plasma centrifugerat, avskiljt 7 dygn. Förvaras i 2 - 8 ºC
Förvaring mer än 7 dygn, frys provet i – 20ºC.
Ocentrifugerat prov hållbart 12 timmar

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information