Proteinfraktioner, U-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Elektrofores i urin, urin-elfores,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi Protein/Allergi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Urin: vakuumrör 6 mL + plaströr med skruvlock 10 mL 
Blod: gelrör för serumanalys, guldgul propp

 Vakuumrör för urinanalys, beige

 Plaströr med skruvlock

 Gelrör guldgul propp

 

 

Provtagning

 

 

Till urinanalys åtgår det två rör, ett plaströr med skruvlock (10 mL) och ett vakuumrör (6 mL), samt  ett blodprov i gelrör avsett för serumanalys, guldgul propp.
OBS! Tas vid samma tillfälle 

 

 

Minsta provmängd

 

 

16 mL urin + 3 mL blod

 

 

Kommentar

 

 

Medicinsk bedömning av proteinfraktioner ingår i analysen 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information