Proteinfraktioner, U-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Elektrofores i urin, urin-elfores,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi Protein/Allergi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Urin: vakuumrör 6 mL + plaströr med skruvlock 10 mL 
Blod: rör med EDTA, lila propp
 Vakuumrör för urinanalys, beige

Plaströr med skruvlock

Rör 4 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Till urinanalys åtgår det två rör, ett plaströr med skruvlock (10 mL) och ett vakuumrör (6 mL), samt  ett blodprov i rör med EDTA, lila propp.
OBS! Tas vid samma tillfälle 

 

 

Minsta provmängd

 

 

16 mL urin + 3 mL blod

 

 

Kommentar

 

 

Medicinsk bedömning av proteinfraktioner ingår i analysen 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information