Mer om analysen Proteinfraktioner i urin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
För att upptäcka och följa upp M-komponenter tillsammans med S-Proteinfraktioner, samt vid vissa proteinurifrågeställningar.

Tolkning:
M-komponenter i urin, speciellt fria kappa- och lambdakedjor (Bence Jones proteinuri) är associerade till myelom, amyloidos och lymfom.
Eventuell storleksförändring över tid skall bedömas med försiktighet om inte provtagningen är standardiserad (gold standard är välblandad dygnssamling av urin). I praktiken rekommenderar vi morgonurin pga de praktiska problemen med dygnsurinsamlingar.

Bakgrundsinfo: 
Serum och urin från samma provtagningstillfälle bedöms alltid samtidigt.

Laboratoriet mäter albumin. Det görs också en elektrofores på koncentrerad urin där man kan göra visuell bedömning av M-komponenter och andra mönster av proteinuri. Nyupptäckta M-komponenter immunfixeras.Som hjälp vid uppskattningen av stora M-komponenter mäts U-totalprotein om M-komponenten är större än 0,2 g/L.

Förutom M-komponentbedömningen görs en tolkning av övrig proteinuri på basen av elektroforesforesmönstret:

Tubulär proteinuri:
Små proteiner som inte återabsorberas i tubuli ger ett speciellt mönster vid elektrofores. Det är protein-HC, beta-2-mikroglobulin, prealbumin m fl som koncentreras i urinen och ger upphov till band som inte kan ses i plasmaprovet.

Selektiv glomerulär proteinuri:
Glomeruliskada som ger upphov till läckage av ffa albumin och transferrin

Oselektiv glomerulär proteinuri:
Glomeruliskada med läckage även av större plasmaproteiner inklusive IgG.

Metod: Elektroforetisk proteinseparation