Punktatodling, bakterieodling punktat

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Pleura, Ledvätska, Ascites

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna
Beställningskategori i TakeCare: Klinisk Mikrobiologi - Sterila lokaler

Alternativ: Pappersremiss  Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt rör
Sterilt plaströr med skruvlock

och eventuellt aerob odlingsflaska pediatrisk BacT/ALERT® PF Plus och anaerob odlingsflaska BacT/ALERT® FN  Plus

   Aerob   Aerob odlingsflaska

   Anaerob odlingsflaska Anaerob odlingsflaska

   Aerob odlingsflaska pediatrisk   Aerob odlingsflaska pediatrisk

 

Om punktatet ger dåligt utbyte, mindre än 0,5 mL, använd i stället provtagningsset flytande för bakterier, ceriserosa propp
Provtagningsset sår svalg, ceriserosa

 

 

Provtagning

 

 

Desinficera huden före punktionen. Provet sprutas i sterilt rör.
Om lång transporttid förutses eller god tillgång på material finns, spruta även i odlingsflaska, i första hand 0,5-4 mL i pediatrisk flaska. I andra hand, om material räcker, även 8-10 mL i anaerob flaska. 
Det är viktigt att provet inte bara sprutas på flaska utan att vi får med rör med punktat 

 

 

Minsta provmängd

 

 

0,5 mL för provtransport i sterilt rör eller i blododlingsflaska. Vid mindre mängd än 0,5 mL används provtagningsset flytande för bakterier.

 

 

Kommentar

 

 

Skickas snarast till klinisk mikrobiologi Falun.
Rör förvaras kylt och odlingsflaska i rumstemp i väntan på transport.
Positiva fynd meddelas per telefon 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Pleura, ascites: Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar. 

Ledvätska: Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen inom 2- 3 vardagar. Om även svampodling har begärts lämnas slutsvar först efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja