Patologi och cytologi Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar från A-Ö inom Patologi och Cytologi Dalarna. Övriga analyser sök i alfabetisk lista på startsidan!

Till startsidan  

         A  B  C    F    H    P    S    U  V       §

 

 

 

 Undersökning    System       Fullständigt namn/
och ev. synonymer
               
      Ascitescytologi     Cyt-      Cytologiundersökning ascites 
      Aspirationscytologi     Cyt-      Cytologiundersökning finnålspunktion 
               
      BAL, cytologi     Cyt-     Cytologisk undersökning av Bronko- alveolär -lavage
      Blåssköljvätska cytologi      Cyt-     Cytologisk undersökning blåssköljvätska
      Borstprov vid ERCP    Cyt-    

Cytologisk undersökning av borstprov taget i samband med ERCP

      Bronksekret cytologi     Cyt-     Cytologisk undersökning av bronksekret eller bronksköljvätska 
      Buksköljvätska    Cyt-     Cytologisk undersökning av buksköljvätska 
               
      Cervixbiopsi    Hist-     Histologisk undersökning av Cervixbiopsi 
      Cervixkon    Hist-     Histologisk undersökning
      Cervixskrap    Hist-     Histologisk undersökning av Cervixskrap 
      Cervixcytologi, vätskebaserad     Cyt-     Cytologisk underökning, exfoliativ, av cervixslemhinna 
      Corebiopsi    Cyt-     Cytologisk undersökning av Corebiopsi
      Corebiopsi    Hist-     Histologisk undersökning av Corebiopsi
      Corpus-skrap     Hist-     Histologisk undersökning av Corpusskrap
      Csv-cytologi     Cyt-     Cytologisk undersökning av cerebrospinalvätska 
      Cystvätska    Cyt-     Cytologisk undersökning av cystvätska 
               
      Fertilitetsundersökning    Cyt-      Fertilitetsundersökning, spermaprov, spermier 
      Fryssnitt    Hist-     Histologisk undersökning av fryst vävnadssnitt  
               
      HPV, högrisk    Cyt-     Högrisk-HPV, cervixcytologi 
      Hud   Hist-     Histologisk undersökning av hud
      Hud-IF    Hist-     Immunofluorescens histologisk undersökning av hud 
               
      PAD           Patologisk anatomisk diagnos 
      Pericardvätska    Cyt-     Cytologisk undersökning av pericardvätska
      Pleuracytologi    Cyt-     Cytologisk undersökning av pleuravätska
      Prostata, mellannålsbiopsi    Hist-     Histologisk undersökning
      Prostatektomi    Hist-     Histologisk undersökning
               
      SMEAR         SMEAR
      Sputumcytologi    Cyt-     Cytologisk undersökning av sputum
               
      Urincytologi   Cyt-     Cytologisk undersökning av urin
               
      Ventrikelcytologi   Cyt-     Borstprov från ventrikel
      Ventrikelbiopsi   Hist-     Histologisk undersökning av ventrikelbiopsi
    UPP