Q-R

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstäverna Q-R inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Mik   Q-feber serologi S- Påvisande av serumantikroppar mot Q-feber     Ext
 Kem   QT B- Långt QT-syndrom      Ext
 Mik   Quantiferon P/S- Quantiferon TB (IGRA)      Ext
               
 Kem   Remoxiprid  P- Remoxiprid, Roxiam       Ext
 Kem   Renin, aktivt  P- Renin      Ext
 Kem   Retikulinantikroppar  S- Retikulin antikroppar mot, Transglutaminas ak (IgA)      
 Kem   Retikulocyter  B- Retikulocyter       
 Kem   Retinol  S- Retinol, vitamin A, A-vitamin       Ext

 Mik

UPP

  Reumatoid faktor IgM  S- Påvisande av serumantikroppar mot Reumatoid faktor av IgM klass      
 Mik   Rickettsia, serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Rickettsia       Ext  
 Kem   Risperidon  S- 9 OH-risperidon, Abriact, Risperdal, Rispolet      Ext
 Mik   Rotavirus  F- Påvisande av Rotavirus antigen i faeces      Ext
 Mik   RS-virus  S- Se Influensa      
 Mik   Rubellaimmunitet  S- Påvisande av serumantikroppar IgG mot Rubella, Röda hund      
 Kem   Röntgenkristallografi  Ledv- Röntgenkristallografi i ledvätska (synovialvätska)      Ext
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö