Quantiferon, TB (IGRA), P/S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad

Adress 221

Klinisk mikrobiologi
Centralsjukhuset
651 85 KARLSTAD

 

 

Pappersremiss

 

 

Serologi/Immunologi Karlstad
Ange tid och datum för provtagning på remissen

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Färskt blodprov i speciella rör. Rören 10 kit i avd.fp beställs från Mediq, art nr: 54837

  1. NIL-antigenrör (grå kork), negativ kontroll
  2. TB-antigenrör 1 (grön kork)
  3. TB-antigenrör 2 (gul kork)
  4. Mitogenrör (lila kork), positiv kontroll

 

 

Provtagning

 

 

Används venprovtagning med butterfly ska ett slaskrör tas först för att tömma slangen på luft innan Quantiferonprovtagningen.

Fyll varje quantiferonrör med 1 ml blod och kontrollera att blodet når den svarta markeringen på rörets etikett vilket indikerar korrekt blodvolym. Observera att rören fylls långsammare än vanliga vacuumrör, vänta därför 2-3 sek när det verkar ha slutat rinna innan provtagningen avslutas

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL per rör 

 

 

Kommentar

 

 

Omedelbart efter provtagning ska rören skakas. Håll rören vertikalt med korken uppåt och skaka ganska kraftigt upp och ned minst 10 gånger i minst 5 sekunder (så att det skummar lite). Detta för att blod och TB-antigen ska blandas ordentligt.
Fördröjd eller felaktigt utförd skakning av rören innebär att risken för icke-bedömbar analys ökar dramatiskt.

PROVEN SKA INTE CENTRIFUGERAS!
PROVEN SKA INTE FÖRVARAS I KYL!

Proven måste lämnas till närmaste sjukhuslab inom 16 timmar efter provtagning för inkubering före transport.
Proven förvaras och transporteras i rumstemperatur och får ej kylas eller frysas 

Undvik att ta proven efter kl 12.00 på fredagar!
Proven kan vidarebefordras av klinisk mikrobiologi. Transport må-to 15.00

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab