Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Skaka rören, inkubera rören upprättstående i 37 gr i 16-24 timmar, ange tiden för inkubationens start och stopp på remissen. Viktigt att inkuberingen startas inom 16 timmar från den tid då proven tagits.
Efter inkubering centrifugeras proverna vid 2000-3000g (RCF) (4000 varv/min (RPM) i 15 min. Kontrollera att celler och plasma är ordentligt separerade av gelen.

Efter centrifugering kan proverna förvaras kylt (i upp till en månad) men ska skickas snarast med normal transport i rumstemperatur.