Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Skaka rören, inkubera rören upprättstående i 37 gr i 16-24 timmar, ange tiden för inkubationens start och stopp på remissen. Viktigt att inkuberingen startas inom 16 timmar från den tid då proven tagits.
Efter inkubering centrifugeras proverna vid 2000-3000g (RCF) (4000 varv/min (RPM) i 15 min. Kontrollera att celler och plasma är ordentligt separerade av gelen.

Förvaras och skickas kylt efter centrifugering.
Kan förvaras kylt i upp till 1 månad.

Om prover kommer tillsammans med GÖTEBORGS REMISS ska provet skickas dit. Provet behandlas lika som ovanstående

Kan även skickas till Folkhälsomyndigheten adress 205