RS-virus IF, Sekret-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Immunofluorescens

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Fyll i vid beställning

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

Trakealsugset.
Prov kan även tas med nasopharynxpinne som stoppas ned i rör med 1 mL steril fysiologisk koksaltlösning (lägre känslighet).

 

 

Provtagning

 

 

Prov tas med sugkateter från nasopharynx:
1. Koppla sugen till det stora munstycket.
2. Sugkateter eller sond ansluts till det lilla munstycket.
3. För in katetern i barnets ena näsborre tills kateterspetsen når nasopharynx.
4. Sätt på sugen - sug tills nässekret syns i katetern.
5. Sug sedan igenom katetern med 7 mL NaCl från ampull. Sekret sugs nu in i röret.
6. Byt skruvlock

 

 

Kommentar

 

 

Skickas snarast till klinisk mikrobiologi.
Förvaras kylt i väntan på transport.
Prov som kommer till klinisk mikrobiologi Falun före kl 13.00 vardagar må-fr, besvaras ankomstdagen.
Samtliga RS-visusprover från barnavd och barnmott telefonbesvaras 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja