Remoxiprid, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Roxiam,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Avdelning för rättsgenetik och rättskemi Linköping

Adress 175

Rättsmedicinalverket
Avd för rättsgenetik och rättskemi
ARTILLERIGATAN 12
587 58 LINKÖPING 

 

 

Pappersremiss

 

 

 Konsultremiss LD 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7/6 mL med Na-heparin, mörkblå propp 
Rör 7 mL med Na-hep, mörkblå

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

5 mL 

 

 

Kommentar 

 

 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande