Rubella-antikroppar IgG, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Immunitet mot Röda hund,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör eller mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul    Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul

eller rör utan tillsats, röd propp
Rör utan tillsats. röd 

 

 

Provtagning

 

 

 Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd 

 

 

Venblod 1 mL, kapillärblod 0,8 mL

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport.
Vid utredning av rubellasmitta, vilket måste framgå av remissen, vidarebefordras provet till Virologen, Akademiska laboratoriet

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja