S

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven S inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   S100B S-        
 Kem   Salicylater   P/S- Salicylater       
 Mik   Salmonella serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Salmonella      Ext
 Mik   Sandmyggefebrar serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Sandmyggefebervirus      Ext
Kem   Schistocyter  B- Schistocyter       
Mik    Schistosoma spp.  S- Antikroppsbestämning med indirekt immunfluoresence-test (IF) och ELISA     Ext
Mik   Schistosoma spp.  U- Mikroskopisk påvisning av maskägg i urin, Bilharzia, Schistosoma haematobium, Snäckfeber, Schistosomiasis     Ext
 Mik   Screeningodling neonatalvård   Screening och smittspårning av multiresistenta bakterier inkl MRSA,
ESBL samt Serratia marscesens
     
 Kem   Sediment  U-  Sediment i urin      
 Kem   Selen  S- Selen      Ext
 Kem   Seminalplasmaanalys  SemP- Analys av seminalplasma      Ext
 Trf   Serologisk förenlighetsprövning  P/S- Förenlighetsprövning inför transfusion av blodkomponent      
 Kem   Sertralin  S-

Sertralin, Zoloft, Oralin

 

 

 Ext

 Kem   SHBG  S- Könshormonbindande globulin      Ext
 Mik   Shigella serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Shigella (Utförs ej i Sverige)      
 Kem   Sialinsyra  U- Sialinsyra, fri och total      Ext
 Kem   Sirolimus  B- Rapamune      Ext
 PatCyt    SMEAR   SMEAR       
 Kem   Somatostatin  fP-  Somatostatin      Ext
 Kem   Specifika antikroppar  S- Specifik antikroppspanel, enkel och utvidgad      Ext
 Kem   Specifikt IgE olika allergen  S- Lista för val av allergen      
 Kem   Specifikt IgE-Björk (t3)  S- Björk, specifikt IgE, (t3a), Specifikt IgE luft      
 Kem   Specifikt IgE-Bigift (i1)  S- Bi, specifikt IgE singelallergen, (i1)      
 Kem   Specifikt IgE-Bigift (i208)  S-

Bigift, specifikt IgE komponent (i208) r Api m 1 Phosfolipas A2 Honeybee

 

 

 

 Kem   Specifikt IgE-Cashewnöt (f202)  S- Cashewnöt, specifikt IgE singelallergen (f202)      
 Kem   Specifikt IgE-Getinggift (i209)  S- Getinggift, specifikt IgE komponent (i209) r Ves v5 vespula, Vanlig geting      
 Kem   Specifikt IgE-Getinggifter (i3)  S- Geting, specifikt IgE singelallergen(i3)      
 Kem   Specifikt IgE-Gråbo (w6)  S- Gråbo, specifikt IgE luft (w6)      
 Kem   Specifikt IgE-Hasselnöt (f425)  S- Hasselnöt, specifikt IgE komponent (f425) r Cor a 8      
 Kem   Specifikt IgE-Hasselnöt (f17)  S- Hasselnöt, specifikt IgE nötter (f17)      
 Kem   Specifikt IgE-Havre (f7)  S- Havre, specifikt IgE singelallergen (f7)      
 Kem   Specifikt IgE-Hund (e5)  S- Hund, specifikt IgE luft (e5)      
 Kem   Specifikt IgE-Husdammskvalster (d1)  S- Husdammskvalster, specifikt IgE luft (d1)      
 Kem   Specifikt IgE-Häst (e3)  S-

Häst, specifikt IgE luft (E3)

 

 

 

 Kem   Specifikt IgE-Jordnöt (f13) föda, nötter  S- Jordnöt, specifikt IgE föda  och/eller nötter (f13)      
 Kem   Specifikt IgE-Jordnöt (f423)  S- Jordnöt, specifikt IgE komponent (f423) r Ara h2      
 Kem  

Specifikt IgE-Katt (e1)

 S- Katt, specifikt IgE luft (e1)      
 Kem   Specifikt IgE-Luftvägsallergen  S- Luftvägsallergen, specifikt IgE luft (Phadiatop)      
 Kem   Specifikt IgE-M:CAP Föda (fx5)    S- Födoämnesallergen, (fx5), Specifikt IgE föda      
 Kem
UPP
  Specifikt IgE-M:CAP Gnagare (ex70)   S- Gnagare, specifikt IgE singelallergen (ex70)      
 Kem   Specifikt IgE-M:CAP Mögel (mx1)  S- Mögel specifikt IgE luft (mx1)      
 Kem   Specifikt IgE-M:CAP Nötter (fx1)  S- Nötter, specifikt IgE, (fx1)      
 Kem   Specifikt IgE-Mandel (f20)  S- Mandel, specifikt IgE nötter(f20)       
 Kem   Specifikt IgE-Mjölk (f2)  S-

Mjölk, specifikt IgE föda (f2)

 

 

 

 Kem   Specifikt IgE-Penicilloyl G (c1)  S- Penicilloyl G, specifikt IgE singelallergen(c1)      
 Kem   Specifikt IgE-Penicilloyl V (c2)  S- Penicilloyl V, specifikt IgE singelallergen (c2)      
 Kem   Specifikt IgE-Råg (f5)  S- Råg, specifikt IgE singelallergen (f5)      
 Kem   Specifikt IgE-Soya (f14)  S- Soja, specifikt IgE föda (f14)      
 Kem   Specifikt IgE-Timotej (g6)  S- Timotej, specifikt IgE luft (g6)       
 Kem   Specifikt IgE-Torsk (f3)  S- Torsk, specifikt IgE föda (f3)      
 Kem   Specifikt IgE-Valnöt (f256)  S- Valnöt, specifikt IgE singelallergen (f256)      
 Kem   Specifikt IgE-Vete (f4)  S- Vete, specifikt IgE föda (f4)      
 Kem   Specifikt IgE-Ägg (f233)  S- Ägg, specifikt IgE komponent (f233) nGal D1 ovomucoid      
 Kem   Specifikt IgE-Äggvita (f1)  S- Äggvita, specifikt IgE föda (f1)      
 Kem   Specifikt IgE-Ärta (f12)  S-

Ärta, specifikt IgE singelallegen (f12)

 

 

 

 Kem   Spektrofotometri  Csv- Spektrofotometri av cerebrospinalvätska      
 Kem   Spermaantikroppar  S- Sperma, antikroppar mot      Ext
 Mik   Sporprov   Sporprov, kontroll sterilitet      
 PatCyt    Sputumcytologi  Cyt-  Cytologisk undersökning av sputum      
 Mik   Sputumodling   Allmän bakterieodling av Sputum      
 Mik   Sputumodling CF    putumodling med frågeställning Cystisk Fibros      Ext
 Kem   SR  B-  Sänkningsreaktion erytrocyter      
 Kem   SR, mikro  B- Sänkningsreaktion erytrocyter mikro      
 Kem   SSA/-B   S-  SSA, SSB       
 Kem   Steroidmönster  Pt(U)-

Steroidprofil i urin 

 

 

 Ext

 Mik   Streptokocker serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Streptokocker, Antistreptolysin O
(ASO), antideoxyribonukleas B (ADNas B)
     Ext
 Kem   Sulfonamid  S- Bactrim, Eusaprim      Ext
 Mik   Svalgodling   Allmän bakterieodling av svalgsekret      
 Mik   Svalgodling streptokocker   Bakterieodling streptokocker i svalgsekret      
 Mik   Svamp dermatofyter   Påvisande av Svamp, dermatofyter, med odling      Ext
 Mik   Svamp mögelsvamp   Påvsande av mögelsvamp med odling      Ext
 Mik   Svamp PCR   Påvisande av svamp med PCR      Ext 
 Kem   Svett-NaCl   Svettest, Svettkonduktivitet      
Mik   Syfilisantikroppar S- Påvisande av syfilisantikroppar (lues)      
 Mik   Syfilis PCR (lues)   Påvisande av syfilis (lues) med PCR-teknik      Ext
 Mik   Sårodling   Allmän bakterieodling från sår      
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9   

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö